ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
...Απο το
1971
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ - ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΑ
ΘΥΡΙΔΕΣ & ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Οδηγίες Χρήσεως

Κλειδάριθμοι ηλεκτρονικοί

S & G 6120

Το γλωσσάκι είναι  λοξό  και  πατιέται.  Στο  καντράν από μέσα, φαίνεται  η  πλακέτα

ΑΝΟΙΓΜΑ
Πληκτρολογείς      1- 2 - 3 - 4 - 5 - 6     #         ( κωδικός  εργοστασίου )

ΑΛΛΑΓΗ  ΚΩΔΙΚΟΥ  MASTER
7  4  *      1-2-3-4-5-6     #         ( 5 ήχοι )
1  *      Nέος master  #
Nέος master  #

ΑΛΛΑΓΗ  ΚΩΔΙΚΟΥ  ΧΡΗΣΤΗ
7  4  *        master         #       ( 5 ήχοι )
8  *        κωδικός      #
κωδικός     #

ΓΙΑ  ΝΑ  ΒΑΛΟΥΜΕ  ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ
7  4  *       master       #         ( 5 ήχοι )
0  *       3 ( λεπτά )  #
3 ( λεπτά )  #

S.O.S   o  κωδικός  πρέπει  πάντα  να  είναι  εξαψήφιος

S & G 6124

Το γλωσσάκι  είναι  τετράγωνο  και δεν πατιέται. Στο καντράν από μέσα δεν φαίνεται η  πλακέτα

 ΑΝΟΙΓΜΑ
Πληκτρολογείς       1 – 2 – 3 – 4 – 5 -  6       #           ( κωδικός  εργοστασίου )

ΑΛΛΑΓΗ  ΚΩΔΙΚΟΥ  MASTER
2  2  *    1-2-3-4-5-6       #       ( 5 ήχοι )
Νέος master   #       ( 3 ήχοι )
Νέος master   #       ( 3 ήχοι )

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΚΩΔΙΚΟΥ  ΧΡΗΣΤΗ
7  4   *   master    #    ( 5 ήχοι )
8  #                         ( 3 ήχοι )   
κωδικός  #     
κωδικός  #

ΓΙΑ  ΝΑ  ΒΑΛΟΥΜΕ  ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ
7  4  *      master       #    ( 5 ήχοι )
0 0  #      5 ( λεπτά )  #
5 ( λεπτά  ) #

S.O.S   ο  κωδικός  πρέπει  πάντα  να  είναι  εξαψήφιος

KABA LCLX

1. Για  να  ανοίξεις   
•    Πληκτρολογείς  απλά  τον  κωδικό  σου   ( 6  ψηφία )

παράδειγμα :      6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6  

2. Για  να  αλλάξεις  κωδικό   
•    Πατάς  #  και  το  πλήκτρο 1  
•    Πληκτρολογείς  τον  παλιό  6ψήφιο  κωδικό
•    Πληκτρολογείς  τον  νέο  6ψήφιο  κωδικό   
•    Ξαναπληκτρολογείς  τον  νέο  6ψήφιο  κωδικό

παράδειγμα.:    
#   1        6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6      5 , 5 , 5 , 5  , 5 , 5      5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5  

3. Για  να  βάλεις  χρονοκαθυστέρηση
•    Πατάς  #  και  το  πλήκτρο 5  
•    Πληκτρολογείς  τον  κωδικό  σου
•    Πληκτρολογείς  τα  λεπτά  της  καθυστέρησης  που  θέλεις  ( 01 – 99 ) για  το  άνοιγμα  του  χρηματοκιβωτίου   
•    Ξαναπληκτρολογείς  τα  λεπτά  της  καθυστέρησης
•    Πληκτρολογείς  τα  λεπτά  της  αναμονής  που  θέλεις  ( 01 – 20 )  για  την  κλειδαριά
•    Ξαναπληκτρολογείς  τα  λεπτά  της  αναμονής
παράδειγμα.:    
#   5        1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6      0 , 5       0 , 5        0 ,  1      0 ,  1  

3. Για  να  ανοίξεις  με  χρονοκαθυστέρηση
•    Πληκτρολογείς  τον  κωδικό  σου
( το κόκκινο  λαμπάκι  αναβοσβήνει  κάθε  4  sec  και  για  όσο  χρόνο  βάλατε  χρονοκαθυστέρηση . Όταν  ανάψει  το  πράσινο  λαμπάκι  μαζί  με  ηχητικό  σήμα  και  για  όσο  χρόνο  έχετε  ρυθμίσει  τη  αναμονή  της  κλειδαριάς  θα  πρέπει  να  ξαναπληκτρολογήσεις  το  κωδικό  σου).    

ΠΡΟΣΟΧΗ !
Σε  περίπτωση  5  λανθασμένων  προσπαθειών  κωδικού , η  κλειδαριά  μπλοκάρει για  
3  λεπτά . Για  κάθε  επόμενη  λανθασμένη  προσπάθεια  μπλοκάρει  για  άλλα  3 λεπτά.

Ο  κωδικός  του  εργοστασίου  είναι    ΄΄  50 - 25 - 50  ΄΄

LA GARD model BASIC 3710

1. Για  να  ανοίξεις   
- Πληκτρολογείς  απλά τον κωδικό σου  (6  ψηφία)
Κωδικός εργοστασίου :   1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6  

2. Για  να  αλλάξεις  κωδικό   
( S.O.S. πάντα με ανοιχτή πόρτα & η δοκιμή)
- Πατάς  το  πλήκτρο 0  έξι φορές
- Πληκτρολογείς  τον ισχύοντα 6ψήφιο κωδικό (εργοστασιακός  1,2,3,4,5,6)
- Πληκτρολογείς  το νέο  6ψήφιο κωδικό (π.χ.  5,5,5,5,5,5)  
- Ξαναπληκτρολογείς το νέο 6ψήφιο κωδικό (π.χ.  5,5,5,5,5,5)  

Παράδειγμα.:    0,0,0,0,0,0      1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6      5 , 5 , 5 , 5  , 5 , 5      5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5  

ΠΡΟΣΟΧΗ !
Σε περίπτωση 4 λανθασμένων προσπαθειών κωδικού, η κλειδαριά μπλοκάρει για 5 λεπτά και το κόκκινο λαμπάκι αναβοσβήνει ανά 5 sec. Για  κάθε  δεύτερη λανθασμένη προσπάθεια μπλοκάρει για άλλα 5 λεπτά.

NL LOCK model AL 20

1. Για  να  ανοίξεις   
- Πληκτρολογείς απλά τον κωδικό σου (6  ψηφία)
Κωδικός εργοστασίου :   1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6  

2. Για  να  αλλάξεις  κωδικό   
(S.O.S. πάντα με ανοιχτή πόρτα)
- Πατάς το πλήκτρο 0 συνεχόμενα μέχρι να ακουστεί ένα διπλό ηχητικό σήμα. (Το λαμπάκι θα παραμείνει αναμένο)
- Πληκτρολογείς τον ισχύοντα  6ψήφιο κωδικό (εργοστασιακός   1,2,3,4,5,6)
- Πληκτρολογείς το νέο 6ψήφιο κωδικό (π.χ.  5,5,5,5,5,5)  
- Ξαναπληκτρολογείς το νέο 6ψήφιο  κωδικό (π.χ.  5,5,5,5,5,5)  
Παράδειγμα.:   0  συνεχόμενα   1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6      5 , 5 , 5 , 5  , 5 , 5      5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 

 

SAIMON

ΑΛΛΑΓΗ  ΚΩΔΙΚΟΥ  
- 0  έξι φορές  (1  μπιπ)
- Παλιός  κωδικός  (εργοστασίου: 1-2-3-4-5-6)  (1 μπιπ)
- Nέος κωδικός  (έξι ψηφίων) (1 μπιπ)
- Nέος κωδικός  (έξι ψηφίων) (1 μπιπ)  
- Εάν ακουστούν 2 μπιπ η διαδικασία αλλαγής έχει αποτύχει και ισχύει ο παλιός κωδικός.

ΓΙΑ ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ 2ο ΚΩΔΙΚΟ
- Πατάμε τον υπάρχων  κωδικό και κρατάμε πατημένο το τελευταίο ψηφίο μέχρι να ακούσουμε 1 μπιπ και μετά 2 μπιπ. (π.χ. 1,2,3,4,5, και το 6 συνεχόμενα)
- Πατάμε το 1  (1 μπιπ)
- 2ος κωδικός   (1 μπιπ)
- 2ος κωδικός   (1μπιπ)
Εάν ακουστούν 2 μπιπ η διαδικασία έχει αποτύχει και δεν ισχύει ο 2ος  κωδικός.     

ΓΙΑ  ΝΑ  ΒΑΛΟΥΜΕ  ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ
- Πατάμε τον εξαψήφιο κωδικό και κρατάμε πατημένο το τελεφταίο ψηφίο μέχρι να ακουστεί 1 μπιπ και μετά 2 μπιπ.
- Πατάμε το πλήκτρο 9
Στη συνέχεια ο προγραμματισμός γίνεται με την εισαγωγή 6 ψηφίων όπου στα τρία πρώτα ψηφία δηλώνουμε τα λεπτά της χρονοκαθυστέρησης  που είναι από 001 εώς 040, και στα τρία τελεφταία ψηφία δηλώνουμε τα λεπτά του χρονοπαράθυρου που είναι από 001 εώς 020. Εάν για παράδειγμα θέλουμε να βάλουμε 15 λεπτά χρονοκαθυστέρηση και 3 λεπτά χρονοπαράθυρο, θα βάλουμε 015003.

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ
Σε περίπτωση καταχώρησης τεσσάρων (4) συνεχόμενων άκυρων κωδικών,  δημιουργείτε χρονοκαθυστέρηση πέντε (5) λεπτών, με ηχητικό σήμα (μπιπ)

ΠΡΟΣΟΧΗ !
Σε περίπτωση 4 λανθασμένων προσπαθειών κωδικού, η  κλειδαριά μπλοκάρει για 5 λεπτά  και το κόκκινο λαμπάκι αναβοσβήνει ανά 10 sec.  Μετά το πέρας τον 5 λεπτών, για κάθε δεύτερη λανθασμένη προσπάθεια μπλοκάρει για άλλα 5 λεπτά.