ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
...Απο το
1971
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ - ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΑ
ΘΥΡΙΔΕΣ & ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Προϊόντα

ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΑ » Λυόμενα Θησαυροφυλάκια - Δωμάτιo

Κατά παραγγελία λυόμενα θησαυροφυλάκια ΝΕΟΧΡΗΜ για τράπεζες, εταιρίες ή ιδιώτες, με αντοχή σε βαθμίδα ασφαλείας ανάλογη με U.L II πιστοποιημένη από το ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, με 5 ή 6 έδρες.
Λυόμενο Θησαυροφυλάκιο
Συναρμολογούνται σε κομμάτια (panels) και χτίζουν οποιοδήποτε χώρο επιθυμείτε σε οποιεσδήποτε διαστάσεις, για όλες τις απαιτήσεις.

Το θησαυροφυλάκιο εξοπλίζεται με μία κύρια θύρα θησαυροφυλακίου και μία βοηθητική (προαιρετικά).

Οι συνδέσεις των panels γίνονται με βίδες ή συγκόλληση αλλά πάντοτε με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η αποσυναρμολόγησή τους στο μέλλον και η επαναμεταφορά τους.


  1. Έτοιμα κομμάτια μπετόν για την κατασκευή λυόμενου θησαυροφυλακίου

  2. Συναρμολήγηση των panels του θησαυροφυλακίου

  3. Σύνδεση των panels του θησαυροφυλακίου

  4. Ενσωμάτωση της θύρας του θησαυροφυλακίου